Create your CV - It only takes a few seconds

Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

KỸ SƯ SMT

Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina
Bắc Ninh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Kỹ thuật:
 • Khắc phục các sự cố kỹ thuật về dây chuyền SMT khi xảy ra lỗi.
 • Cơ hội thăng tiến cao.

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG OPM Upto USD

Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina
Bắc Ninh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, mua hàng và vật tư để đảm bảo nguyên phụ liệu cho sản xuất.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.
 • Thưởng hiệu suất công việc.

QUẢN LÝ SMT

Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina
Bắc Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành Kỹ thuật:
 • Khắc phục các sự cố kỹ thuật về dây chuyền SMT khi xảy ra lỗi.
 • Cơ hội thăng tiến cao.

ĐIỀU PHỐI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT PC

Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina
Bắc Ninh
25.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo.
 • Thực hiện công tác lập kế hoạch sản xuất.
 • Tiếp nhận nhu cầu từ bộ phận kinh doanh.
 • Lập kế hoạch sản xuất theo nhu cầu.

QUẢN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Khoa Học Kỹ Thuật Goertek Vina
Bắc Ninh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếng trung 4 kỹ năng thành thạo.
 • Quản lý cấp cao nhất của bộ phận quan hệ lao động, Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc, chịu trách nhiệm chính quản lý, Phân…
» Create your CV - It only takes a few seconds