Kho Vận Vietfracht jobs in Hưng Yên

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 15 jobs
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn.
 • Tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành công tác tổ chức hành chính, văn…
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Thực hiện các công tác TC-HC, công tác nhân sự, tổng hợp và các công…
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn.
 • Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày.
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Kiểm soát và lập chứng từ kế toán thanh toán;
 • Theo dõi sự biến động của tài sản cố định, trích lập và tính khấu hao;
 • Tính giá thành vật tư, sản phẩm hàng hoá.
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tìm kiếm phát triển khách hàng là các công ty có nhu cầu về thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, giao nhận, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa….
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tìm kiếm phát triển khách hàng là các công ty có nhu cầu về thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, giao nhận, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa….
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành công tác Giao nhận XNK - Khai thuê hải quan của Công ty.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tìm kiếm phát triển khách hàng là các công ty có nhu cầu về thuê kho bãi, làm thủ tục hải quan, giao nhận, vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa….
Kho Vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn.
 • Thực hiện việc lưu trữ, đối chiếu, kiểm tra tài liệu hồ sơ đảm bảo tuân thủ quy trình và hướng dẫn…
Kho Vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, có ý chí phấn đấu vượt qua khó khăn.
 • Tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành công tác tổ chức hành chính, văn…