Create your CV - It only takes a few seconds

Không Bằng Cấp jobs in Tuy Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Phụ trách Bếp lạnh

ROSA ALBA RESORT TUY HÒA
Tuy Hòa
  • bằng cấp chuyên môn phù hợp.
  • Đồng phục do công ty cấp phát.
  • Người tìm việc lưu ý không nên đặt tiền cọc khi xin việc .
  • Thành Phố Tuy Hòa - Phú Yên Mức lương:
» Create your CV - It only takes a few seconds