Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6,452 jobs
TRUNG TÂM ANH NGỮ WALL STREET ENGLISH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm.
 • JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
BẢO VỆ HOÀNG ĐÔNG Á
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Biết đọc biết viết, không dị tật.
 • Liên hệ để phỏng vấn :
 • 078.380.9097, 078.380.9097 (Số Có Zalo).
 • Hệ thống nhà sách Phương Nam:
 • Bệnh viện nhi đồng 1,2.
Geodis Wilson Vietnam Co. Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • 01 Airfreight Operations Supervisor & 01 Airfreight Key Account.
 • Support the Airfreight operations relating to Air Import/ Export…
BẢO VỆ HOÀNG ĐÔNG Á
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Biết đọc biết viết, không dị tật.
 • Liên hệ để phỏng vấn :
 • 078.380.9097, 078.380.9097 (Số Có Zalo).
 • Hệ thống nhà sách Phương Nam:
 • Bệnh viện nhi đồng 1,2.
 • +/ Không yêu cầu kinh nghiệm/ bằng cấp/ ngoại ngữ Yêu cầu hồ sơ 1.
 • Mô tả công việc Rửa dụng cụ thí nghiệm & Cắt mẫu Quyền lợi được hưởng +/ Lương:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm.
 • JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Không tư vấn sản phẩm, không sale, bán hàng.
 • 8 triệu 220k + 1 triệu phụ cấp + hoa hồng (thấp nhất 5 triệu).
 • Từ 20 tuổi trở lên.
Công Ty TNHH Pure Fit
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Không nói ngọng, nói lắp.
 • Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty.
IELTS TỐ LINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • JobsBEAM không phải là công ty môi giới việc làm.
 • JobsBEAM hoàn toàn không thu bất kỳ chi phí nào cho việc ứng tuyển việc làm.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1.Tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu về sự cố/dịch vụ CNTT trong toàn hệ thống:
 • Tiếp nhận và theo dõi trạng thái các yêu cầu về sự cố/ dịch vụ CNTT.