Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 64 jobs
The Mira Central Park Hotel
Đồng Nai
 • Quản lý, điều phối hoạt động trong khách sạn.
 • Tổ chức, chủ trì các cuộc họp trong khách sạn.
 • Xây dựng quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho khách sạn.
KHÁCH SẠN LIBERTY CENTRAL SAIGON CENTRE
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CN CÔNG TY TNHH THANH LỄ - KHÁCH SẠN THE MIRA (CÂU LẠC BỘ GOLDEN DRAGON MIRA).
 • Yêu cầu từ KHÁCH SẠN LIBERTY CENTRAL SAIGON CENTRE.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
KHÁCH SẠN LIEF PULO
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CN CÔNG TY TNHH THANH LỄ - KHÁCH SẠN THE MIRA (CÂU LẠC BỘ GOLDEN DRAGON MIRA).
 • YÊU CẦU TỪ KHÁCH SẠN LIEF PULO.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
 • GIÁM SÁT SPA (SPA SUPERVIS0R).
 • Hướng dẫn và phục vụ tận tình mọi quý khách đến khách sạn.
 • Tuần tra, giám sát đảm bảo ANAT các khu vực trong khách sạn.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
AMES ENGLISH
Hà Nội
 • CN CÔNG TY TNHH THANH LỄ - KHÁCH SẠN THE MIRA (CÂU LẠC BỘ GOLDEN DRAGON MIRA).
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
 • [AMES English Bạch Mai] - Tuyển dụng Trợ giảng Tiếng Anh.
KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI
Hà Nội
 • CN CÔNG TY TNHH THANH LỄ - KHÁCH SẠN THE MIRA (CÂU LẠC BỘ GOLDEN DRAGON MIRA).
 • Yêu cầu từ KHÁCH SẠN MELIA HÀ NỘI.
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
 • Age of above 30 years old.
CÔNG TY GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIẾNG ANH ILA
Hà Nội
 • CN CÔNG TY TNHH THANH LỄ - KHÁCH SẠN THE MIRA (CÂU LẠC BỘ GOLDEN DRAGON MIRA).
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.
 • 324 Tay Son - 6th floor 0riental Tower.
 • Việc làm này của bạn?
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CB-NV công ty.
The Mira Central Park Hotel
Đồng Nai
 • Nắm rõ các dịch vụ của khách sạn để tư vấn cho khách khi cần thiết.
 • Hỗ trợ khách hàng tại sảnh khi khách yêu cầu.
 • Luôn tươi cười, niềm nở với khách.
NHÀ HÀNG THE LOFT CAFE & RESTAURANT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CN CÔNG TY TNHH THANH LỄ - KHÁCH SẠN THE MIRA (CÂU LẠC BỘ GOLDEN DRAGON MIRA).
 • Tiếp xúc với khách nước ngoài, cải thiện trình độ ngoại ngữ;
 • MÔ TẢ VỊ TRÍ VIỆC.