Khách Sạn Smos jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Khách Sạn smos Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong khách sạn.
 • Được hỗ trợ 01 bữa cơm ca tại khách sạn.
 • Trực điện thoại, check mail.
Khách Sạn smos Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Được hỗ trợ 01 bữa cơm ca tại khách sạn.
 • Các ngày lễ được hưởng theo chế độ theo quy định khách sạn.
Khách Sạn smos Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Kiểm tra và đảm bảo mọi dịch vụ từ lúc khách đến đặt phòng đến lúc khách rời khỏi khách sạn được thực hiện theo đúng…
Khách Sạn smos Đà Nẵng
Ðà Nẵng
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Có kinh nghiệm trong ngành khách sạn/ du lịch.
 • Được hỗ trợ 01 bữa cơm ca tại khách sạn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds