Create your CV - It only takes a few seconds

Khách Sạn Nikko jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ đúng chính sách và qui trình làm việc của Khách sạn Nikko Saigon trong việc cung cấp sự hiếu khách và các dịch vụ chuyên nghiệp để đảm bảo sự hài lòng…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • In accordance with Hotel Nikko Saigon policies and procedures adhere to serve food and beverage items promptly to restaurant guests, to use a friendly and…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân theo đúng chính sách và qui trình làm việc của Khách sạn Nikko Saigon trong việc chịu trách nhiệm bảo trì và bảo dưỡng tòa nhà và các cơ sở vật chất trong…
KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ đúng chính sách và qui trình làm việc của Khách sạn Nikko Saigon, cung cấp sản phẩm và dịch vụ ẩm thực cho Khách đúng thời hạn và chu đáo để đảm bảo sự…
KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ ẩm thực cho Khách đúng thời hạn và chu đáo để đảm bảo sự hài lòng của Khách.
 • Thương lượng, tùy vào kiến thức, kỹ năng, thái độ và…
KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cung cấp sản phẩm và dịch vụ Ẩm thực cho Khách đúng thời hạn và chu đáo để đảm bảo sự hài lòng của Khách.
 • Thương lượng, tùy vào kiến thức, kỹ năng, thái độ và…
KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ theo đúng chính sách và qui trình làm việc của Khách sạn Nikko Saigon trong việc (1) hỗ trợ các Tổ trưởng Khu vực chuẩn bị, trình bày, lưu trữ và phục…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ đúng chính sách và qui trình làm việc của Khách sạn Nikko Saigon, cung cấp sản phẩm và dịch vụ ẩm thực cho Khách đúng thời hạn và chu đáo để đảm bảo sự…
KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ đúng chính sách và qui trình làm việc của Khách sạn Nikko Saigon trong việc chào đón niềm nở khi Khách và các vị Khách tiềm năng tới Nhà hàng, quản lý…
KHÁCH SẠN NIKKO SÀI GÒN
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuẩn bị sẵn sàng các nguyên liệu và thực phẩm cơ bản và hỗ trợ việc trình bày thức ăn như một phần của nhóm bếp;
 • Tối thiểu Tốt nghiệp PTTH.