Create your CV - It only takes a few seconds

Khách Sạn Golden Line jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng

KHÁCH SẠN GOLDEN LINE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
  • Giải quyết các yêu cầu, phàn nàn của khách hàng.
  • Xây dựng tiêu chuẩn làm việc cho nhân viên bộ phận.
  • Quản lý, điều phối các hoạt động của bộ phận.

Night Auditor

KHÁCH SẠN GOLDEN LINE ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
  • Check and handle the room status.
  • Handle all the invoice and update the expense.
  • Conduct the cut-off procedure in day.
  • Hotel uniform will be provided.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email