Khách Sạn Cosmos jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
KHÁCH SẠN COSMOS ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Khách sạn Cosmos Đà Nẵng đang cần tuyển số lượng 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
KHÁCH SẠN COSMOS ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Khách sạn Cosmos Đà Nẵng đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Soạn thảo và lưu trữ văn bản.
KHÁCH SẠN COSMOS ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Khách sạn Cosmos Đà Nẵng đang cần tuyển số lượng 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 14 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên hồ bơi trong ngành Vui…
KHÁCH SẠN COSMOS ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Khách sạn Cosmos Đà Nẵng đang cần tuyển số lượng 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chế độ xét nâng lương hàng năm.
KHÁCH SẠN COSMOS ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại khách sạn CosMos, địa chỉ:
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Được hỗ trợ 01 bữa cơm ca tại khách sạn.
 • Trở lên tối thiểu 2 năm.
Công Ty TNHH DVDL Khách Sạn CosMos
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Được hỗ trợ 01 bữa cơm ca tại khách sạn.
 • Các ngày lễ được hưởng theo chế độ theo quy định khách sạn.
Công Ty TNHH DVDL Khách Sạn CosMos
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
 • Được hưởng các khoản thưởng của khách sạn.
 • Được hỗ trợ 01 bữa cơm ca tại khách sạn.
 • Liên kết cùng các bộ phận khác trong khách sạn nâng cao chất lượng dịch vụ…
» Create your CV - It only takes a few seconds