Create your CV - It only takes a few seconds

Khách Sạn Center Hotel jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Lễ Tân Khách Sạn

CENTER HOTEL BAC NINH
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Được ăn trưa/tối tại khách sạn.
  • Chuyên ngành khách sạn du lịch.
  • Tiếp nhận và trả lời tất cả các cuộc gọi khác liên hệ đến Lễ tân khách sạn.

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh

CENTER HOTEL BAC NINH
Bắc Ninh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Cùng TBP lập kế hoạch kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa khách hàng về sử dụng dịch vụ của khách sạn.
  • Chăm sóc khách hàng trước, trong & sau khi sử dụng dịch…
» Create your CV - It only takes a few seconds