Kỹ Thuật Qtc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Công Ty TNHH Kỹ Thuật QTC
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Làm hợp đồng lao động, BHXH, BHYT, chấm công, theo dõi phép, tính lương.
  • Lập đăng ký thang lương, bản lương, báo cáo tình hình lao động, và các yêu cầu khác khi…
Công Ty TNHH Kỹ Thuật QTC
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Cập nhật theo dõi Số liệu chi phí, công nợ, theo dõi chi phí dự án.
  • Báo cáo lãi lỗ mỗi cuối tháng.
  • Lập báo cáo thuế GTGT- TNDN- TNCN.
Kỹ Thuật QTC
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
  • Cập nhật theo dõi Số liệu chi phí, công nợ, theo dõi chi phí dự án.
  • Báo cáo lãi lỗ mỗi cuối tháng.
  • Lập báo cáo thuế GTGT- TNDN- TNCN.
  • Toàn thời gian cố định.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds