Create your CV - It only takes a few seconds

Kỷ Nguyên Vàng Consultants jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

LIGHTING DESIGNER

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
-Create the lighting concept for a for all lighting project -Attend project meetings and co-ordinate with Clients, Consultants and Contractors -Provide…

GROUP FINANCE DIRECTOR

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
1.Optimization of Cashflow Management -Make cashflow projections and closely monitor debtor collection and creditor payment cycles for whole Group -…

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
A. Công việc ngắn hạn: 1. Là đầu mối xử lý, phê duyệt các loại văn bản, báo cáo, đề xuất; rà soát nội dung hợp đồng… từ BQL trước khi chuyển tiếp đến BĐH,…

CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Long An
1.Employee Development and Management: -Train and provide development opportunities for staff. -Ensure annual goals are complete and communicated. -Ensure…

PHÓ TGĐ PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
1. Điều hành hoạt động quản lý vận hành, kỹ thuật và chất lượng dịch vụ tại các Ban Quản lý Tòa nhà khu vực miền Nam. 2. Điều hành thực hiện tốt kế hoạch tuần…

SALES TECHNICAL EXECUTIVE

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
- Develop the relations with Construction, M&E Specifiers (consultant, contractor, integrated partners..) -Technical support and lead to implement the design…

MARKETING MANAGER

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
40.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
1. Marketing Planning /Processing Kế hoạch / Trình tự Marketing 2. Marketing Strategies Chiến lược Marketing 3. Market Identification/Targetting Xác định…

Sales Executives

KỶ NGUYÊN VÀNG CONSULTANTS
Long An
Nơi làm việc: Long An: Cần Giuộc Mức lương: >20 Triệu Hình thức làm việc: Toàn Thời Gian Cố Định Cấp bậc: Nhân Viên Kinh nghiệm: 1 Năm Giới tính: Không…

SALES AND MARKETING HEAD

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Bình Dương
1. MARKETING PLAN & CONCEPT: - Analyze, prepare, present and review the product marketing plan, analyze and track competitor activities and develop plan for…

SALES B2B

Kỷ Nguyên Vàng Consultants
Thành phố Hồ Chí Minh
-Maintain and develop sales volume; -Develop new business opportunities from new market segments, existing clients and renewals -Understand features,…