Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Tuy Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp

Công ty CPĐT Nắng Ban Mai
Tuy Hòa
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán công ty theo mẫu biểu thống nhất.
  • Hướng dẫn kế toán bán hàng, kế toán công nợ thực hiện…
» Create your CV - It only takes a few seconds