Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Tuy Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

SM

công ty TNHH Việt Ý
Tuy Hòa
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiến thức bảo hiểm, kỹ năng bán hàng, lập kế hoạch, thuyết trình, lãnh đạo.
 • Hoàn thành các công việc của bộ phận Telesales :
 • Lương thưởng, đãi ngộ định kỳ.

Thủ kho

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gỗ Trường Thành
Tuy Hòa
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng lập kế hoạch và tư duy logic tốt.
 • Chịu trách nhiệm về các hoạt động xuất nhập kho (Các loại gỗ), quản lý, giám sát việc xuất nhập tại các kho, sắp xếp…

Sale teamlead [ Thành Phố Tuy Hòa]

Ocean Edu Việt Nam
Tuy Hòa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng và khai thác data cho nhóm.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc…

Trưởng phòng nguyên liệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gỗ Trường Thành
Tuy Hòa
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Khả năng lập kế hoạch và tư duy logic tốt.
 • Tiếp nhận đơn hàng từ sản xuất, tính toán khối lượng, định mức sản xuất.
 • Có kinh nghiệm thu mua là một lợi thế.

Trưởng nhóm bán hàng [ Thành Phố Tuy Hòa]

Ocean Edu Việt Nam
Tuy Hòa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng và khai thác data cho nhóm.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc…

Trưởng phòng kinh doanh [ Thành Phố Tuy Hòa]

Ocean Edu Việt Nam
Tuy Hòa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng và khai thác data cho nhóm.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc…

Ngành Công nghệ thông tin (IT)

Hoan Vu International Center of Technology
Tuy Hòa
6.000.000 VNĐ một tháng
 • KỸ THUẬT VIÊN KẾ TOÁN, TIN HỌC.
 • KỸ THUẬT VIÊN THIẾT KẾ WEB.
 • Dạy Trung cấp, Kỹ thuật viên.
 • KỸ THUẬT VIÊN PHẦN CỨNG VÀ MẠNG.
 • KỸ THUẬT VIÊN ĐỒ HỌA ĐA TRUYỀN THÔNG.

Trưởng nhóm Telesale [ Thành Phố Tuy Hòa]

Ocean Edu Việt Nam
Tuy Hòa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng và khai thác data cho nhóm.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc…

Trưởng nhóm Tuyển sinh [ Thành Phố Tuy Hòa ]

Ocean Edu Việt Nam
Tuy Hòa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng và khai thác data cho nhóm.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc…

Trưởng nhóm kinh doanh [ Thành Phố Tuy Hòa]

Ocean Edu Việt Nam
Tuy Hòa
15.000.000 - VNĐ16.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch và chủ động thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng và khai thác data cho nhóm.
 • Ocean Edu là Hệ thống Anh ngữ có gần 100 chi nhánh trên toàn quốc…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email