Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9,278 jobs
Công ty TNHH Jolie Siam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Be responsible for day to day finance and accounts operations.
 • Perform full set of accounts and ensure timely closing of accounts.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Địa ốc Hoàng Quân
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu về hệ thống kế toán, kiểm toán.
 • Theo dõi tình hình kế toán tài chính;
 • Theo dõi, làm các hồ sơ chứng từ kế toán.
 • Hỗ trợ các chính sách, chế độ;
Công Ty CP Kỹ Thuật Và Ô Tô Trường Long
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.
 • Thực tập các công việc liên quan trong phòng kế toán.
 • Công ty sẽ xác nhận số liệu cho thực tập sinh khi các…
Ana Beauty Academy
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, excell và phần mềm kế toán Misa.
 • Thực hiện các bút toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế.
Công Ty Tnhh Truyền Thông Umbala
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức và quản lý tất cả các công việc kế toán (tài khoản, sổ kế toán, tài liệu kế toán và thủ tục kế toán) theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chính sách của…
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHẤT TINH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng và đề xuất mô hình quản lý công tác tài chính kế toán và bố trí nhân sự Phòng Kế toán –Tài chính.
 • Phân cấp quản lý bộ máy Phòng kế toán.
Công ty CP Tư Vấn Trí Luật
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Sinh viên học chuyên ngành kế toán hệ Cao Đẳng trở lên.
 • Học việc và phụ việc về kế toán, nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thời gian học việc không quá…
Công Ty Cổ Phần K-Decor
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức chuyên môn Nắm vững các nguyên tắc, chuẩn mực hạch toán kế toán, quản lý tài chính.
 • Trên 2 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế.
Công Ty Cổ Phần K-Decor
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp cao đẵng trở lên chuyên ngành kế toán.
 • Lập kế hoạch thanh toán nhà cung cấp, nhà thầu.
 • Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán…
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp và báo cáo cho Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.
 • Sử dụng thành thạo Exel & các phần mềm kế toán.