Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9,131 jobs
IIG Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
 • Nhập các bút toán liên quan.
 • Lập và nhập phiếu thu, chi khi xuất hóa đơn cho khách hàng.
 • Nhập phiếu nhập kho, xuất kho.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT, Kế toán - Kiểm toán,...
 • NHÂN VIÊN BỘ PHẬN HỖ TRỢ KẾ TOÁN - ERP.
 • Hoàn thành các Báo cáo phát sinh tại Bộ phận.
 • Ensure 3-way matching, book entries into accounting software in accordance with the internal control policy.
 • Produce AP aging report, reconcile with vendor.
Mai House Saigon
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1.Responsible for checking and synthesizing the company's revenue promptly, accurately and completely2.
 • Monitor the debt payment situation and minimize the…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lưu trữ chứng từ, phiếu định khoản theo đúng qui định của Luật kế toán, luật thuế.
 • Kiểm tra chứng từ thanh toán phải tuân thủ theo quy trình ký duyệt.
CÔNG TY TNHH SIÊU THÀNH
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.
 • Phối hợp kế toán công nợ theo đổi xử lý tạm ứng của cán bộ công ty/CN:
 • Thực hiện các việc sau:
SCG Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Record all Red invoices in excel file and reconcile with SAP and filling for audit/tax purpose.
 • Providing aging report weekly and post on KX and follow up…
Công ty TNHH SX TM DV Da và Giả Da Phước Hải
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo cáo công việc theo yêu cầu của công ty và phòng kế toán.
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán bán lẻ.
 • Theo dõi doanh thu, chi phí.
Công Ty TNHH Vietnam Trusting AI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1.Tốt nghiệp đại học kế toán hoặc chuyên nghành kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định luật của kế toán.
 • Các công việc khác mà lãnh đạo giao cho.
Cozrum
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế toán kiêm Hành chính.
 • 2 năm làm kế toán sản xuất, có khả năng đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp, hành chinh.
 • Quận Phú Nhuận/ Bến Vân Đồn-Q4, TP.HCM.