Kế Toán jobs in Quận 12

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13,134 jobs
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Kế toán chi phí Cost accountant Kế toán công nợ và chi phí Chuyên viên kế toán quản trị chi phí và giá thành Kế toán giá thành Nhân viên kế toán kế toán…
SCG Việt Nam - Ngói Bê Tông SCG Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Record all Red invoices in excel file and reconcile with SAP and filling for audit/tax purpose.
 • Providing aging report weekly and post on KX and follow up…
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế toán công nợ phải thu.
 • Kiểm tra, luân chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Tài Chính, Kế Toán.
 • 4 năm, 8 năm,12 năm.
SCG Việt Nam - Ngói Bê Tông SCG Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Record all Red invoices in excel file and reconcile with SAP and filling for audit/tax purpose.
 • Providing aging report weekly and post on KX and follow up…
Phúc Sinh
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • KẾ TOÁN TRƯỞNG- FMCG KẾ TOÁN TRƯỞNG- PHUC SINH CONSUMER.
 • Có chứng chỉ kế toán trưởng.
 • Có ít nhất 5 năm làm kế toán;
Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hiểu biết về hệ thống kế toán Việt Nam.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.
 • Thực hiện và duy trì hệ thống thông tin kế toán.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán.
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị.
 • Đối chiếu công nợ hàng tháng.
CK XD DL BÁCH TÙNG
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hạch toán nghiệp vụ Kế toán liên quan đến thu, chi, công nợ, ngân hàng ….
 • Lập kế hoạch thanh toán công nợ phải trả.
 • Quản lý tốt kế hoạch làm việc.
METKRAFT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Disburses petty cash by recording entry and verifying documentation.
 • Matching invoices, assemble invoices to be completed for payment.
Công Ty TNHH R Books
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
 • Thứ 2 – thứ 6 (8h-17h);