Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 59 jobs
Kon Tum
 • + Nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch Marketing.
 • Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch;
 • + Triển khai kế hoạch thúc đẩy hoạt động bán hàng và tình hình…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Kon Tum
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý tiền mặt, chứng từ.
 • Làm thẻ thành viên cho khách hàng.
 • Xử lý yêu cầu đổi trả/bảo hành.
 • Xử lý khiếu nại/phàn nàn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu…
Xe Máy Điện Thông Minh YADEA
Kon Tum
12.000.000 VNĐ một năm
 • Thời gian từ 4-5 ngày tùy kế hoạch cụ thể.
 • Phát triển doanh số tại các đại lý, lên kế hoạch và thực hiện các chính sách bán hàng nhằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu…
Kinh Doanh và Thương Mại Dịch Vụ Vinpro
Kon Tum
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Ưu tiên những ứng viên có hiểu biết về kho hoặc tài chính, kế toán (để phát triển lên thủ kho).
 • Tiếp nhận, bố trí sắp xếp, vệ sinh hàng hóa theo yêu cầu của Thủ…
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu…
CÔNG TY TNHH TESTER VIỆT
Kon Tum
 • Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.
 • Nhà 1428 Phố Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kin...
Kon Tum
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn;
 • Bạn muốn phát triển bản thân tại một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu…