Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 438 jobs
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
Hưng Yên
 • Receive & check accounting documents, record expense in accounting software….
 • Check, book all related taxes arising such as VAT, import tax, foreign contractor…
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc
Hưng Yên
 • Nam/Nữ Từ 25 tuổi trở lên Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Thương mại hoặc Kế toán.
 • + Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu…
Ecopark
Hưng Yên
 • Nắm vững và am hiểu các chuẩn mực kế toán, Luật kế toán, Luật quản lý thuế, các văn bản liên quan đến kế toán, thuế....
 • Các công việc hàng ngày:
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc
Hưng Yên
 • Đã có kinh nghiệm ở vị trí kế toán.
 • Theo dõi Quản lý công nợ khách hàng.
 • Thực hiện báo cáo định kì, báo cáo quản trị theo yêu cầu.
 • Phụ cấp nhà ở + xăng xe:
Công ty SX Nhật Bản
Hưng Yên
 • Ghi nhận nghiệp vụ kế toán.
 • Tìm việc làm Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ).
 • Yêu câù chuyên môn - Chuyên ngành kế toán.
 • Thực hiện các báo cáo.
 • Phôi Nối A- Hưng Yên.
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH
Hưng Yên
 • Hiểu về nguyên tắc kế toán;
 • Thực hiện các công việc khác được phân công theo yêu cầu của kế toán trưởng.
 • Lập phiếu Xuất nhập hàng hóa chính xác, đầy đủ, kịp…
nesta
Hưng Yên
 • Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, cân đối thuế TNDN và thủ tục kế toán phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.
Fami
Hưng Yên
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán;
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • kế hoạch ổn định công việc, gắn bó lâu dài với công ty.
 • Kinh nghiệm từ 1 năm.
Công Ty TNHH Thương Mại Hiếu Bắc
Hưng Yên
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán kho.
 • Sử dụng tốt phần mềm excel và các phần mềm kế toán phục…
nesta
Hưng Yên
 • Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, cân đối thuế TNDN và thủ tục kế toán phù hợp với chuẩn mực Kế toán Việt Nam.