Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 810 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Đồng Nai
 • Phụ trách các công việc kế toán nội bộ của công ty (công ty có sử dụng agency về kế toán nên task công việc sẽ không nặng).
 • Theo dõi dòng tiền mặt.
Công ty Cổ phần Hóa Phát Đồng Nai
Đồng Nai
 • Kế Toán Thuế,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Thành thạo phần mềm kế toán.
 • Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán - Tài chính.
 • Những công việc khác liên quan.
EPE Packaging
Đồng Nai
 • Chốt số liệu kho hằng tháng với kế toán.
 • Làm PR,PO,Thanh toán vận tải,sữa chửa ....
 • Lên kế hoạch giao hàng,book xe giao hàng,tính chi phí.
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
Đồng Nai
 • Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên.
 • Tốt nghiệp trung cấp kế toán trở lên.
 • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ.
 • Biết tiếng hoa là một lợi thế.
sản xuất thương mại Nhựa Thiên Phước
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Tốt nghiệp trung cấp tài chính kế toán trở lên.
 • Các công việc khác do kế toán trưởng phân công.
 • Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp trong lĩnh vục sản xuất.
dầu khí hồng hà
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • ƯU TIÊN ĐÃ LÀM VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ, THÔNG THẠO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán.
Công Ty TNHH Dynaplast Packaging Vietnam
Đồng Nai
 • Kế Toán Tổng Hợp,Kiểm Toán.
 • Tốt nghiệp đại học/Cao đẳng ngành kế toán.
 • Phát hành chứng từ thanh toán và biên lai.
 • Đảm bảo lương tháng 13.
Công ty TNHH Việt Nam Suzuki
Đồng Nai
 • Kế Toán Kho,Kế Toán Tổng Hợp,Kiểm Toán.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
 • Kiểm tra chứng từ và hạch toán hàng tồn kho vào hệ thống.
Dịch Vụ Kế toán Biên Hòa
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Thực hiện nghiệp vụ của Kế toán tổng hợp theo yêu cầu được phân công.
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
Đồng Nai
 • Hạch toán các khoản mục chi phí theo qui định của Phòng tài chình kế toán.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.
 • Tham gia công tác kiểm kê kho.