Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Đà Nẵng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,627 jobs

Kế Toán Văn Phòng new

ĐÀO TÀO VÀ PHÁT TRIỂN THIÊN TÀI VIỆT
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện các hạch toán sổ sách kế toán hàng tháng, quý, năm cho Công ty.
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính.
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Kế Toán Trưởng (Lương Cứng Từ 1000$ ~ 2000$/tháng)

Nhà Tuyển Dụng
Ðà Nẵng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Kế Toán Trưởng (Lương Cứng Từ 1000$ ~ 2000$/tháng) trong ngành Kế toán, Y tế/Chăm sóc sức khỏe, Tài chính/Đầu tư được tuyển dụng tại…

Nhân Viên Kế Toán

Công ty TNHH MTV Gia Trịnh Phát
Ðà Nẵng
 • Theo dõi và giám sát các hoạt động kế toán hàng ngày tại công ty, kiểm tra doanh thu, tập hợp các khoản chi phí, cập nhật chính xác các số liệu vào phần mềm kế…

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

6.3
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện cấc công việc khác theo phan công của kế toán trưởng.
 • Báo cáo tài chính theo qui định và định kỳ yêu cầu của kế toán trưởng.
 • Cân đối số liệu thuế,.

Kế Toán Kho (Full

Ðà Nẵng
 • Tốt nghiệp ngành Kế toán.
 • Hỗ trợ xuất hóa hàng hóa.
 • Kiểm tra, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ nhập kho, xuất kho kho, tồn kho.
 • Có thể gắn bó 1 năm.

Kế Toán Tổng Hợp

Xây dựng và Thương mại VDT Đà Nẵng
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán Khả năng phân tích,…

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN KỲ TÂM
Ðà Nẵng
 • Học chuyên ngành Kế toán:
 • Hoàn tất các thủ tục chứng từ kế toán trên phần mềm, sổ sách và lưu trữ.
 • Kết hợp với bộ phận bán hàng thu hồi công nợ từ khách hàng.

Kế Toán Tổng Hợp - Đà Nẵng

vật tư thiết bị điện Ân Lan
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Rà soát số liệu giữa các bộ phận kế toán.
 • Tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Giải trình khi quyết toán thuế và kiểm toán độc lập.

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Đà Nẵng

FLOORDI
Ðà Nẵng
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán:
 • Theo dõi quản lý các số liệu kế toán như doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, các nghiệp vụ khác …., lập quyết toán và thực…

Nhân viên QS ( Thanh quyết toán)

Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiến dộ nghiệm thu- thanh toán - quyết toán.
 • Phối hợp phòng kế toán- công nợ để hoàn thiện thanh quyết toán công trình thi công.
 • Tổng hợp theo dõi hợp đồng :