Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,553 jobs
THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HAI HẠNH
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Yêu thích công việc kế toán.
 • Microsoft office, Excel, phần mềm kế toán.
 • Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán.
 • Thực hiện báo cáo nội bộ.
Phú Gia Thịnh
Ðà Nẵng
 • Có nghiệp vụ về kế toán;
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 • Giám sát được công việc về kế toán;
Ðà Nẵng
 • Kiểm tra, soát xét việc cập nhật chứng từ kế toán, hạch toán của các cửa hàng quản lý.
 • Hướng dẫn cửa hàng thực hiện các nghiệp vụ kế toán.
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý sổ sách kế toán:
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu kế toán và các thông tin khác phục vụ cho công…
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Ðà Nẵng
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
 • Mô tả chi tiết công việc.
 • Hỗ trợ BP kinh doanh mảng giấy tờ, hồ sơ, đôn đốc thu hồi công nợ.
 • Kiểm soát xuất nhập tồn linh kiện.
Thực Phẩm Sạch Thương Mại T&P
Ðà Nẵng
 • Xử lý vi phạm nghiệp vụ đối với nhân viên Phòng Kế toán và các kế toán Văn phòng, Chi nhánh trực thuộc.
 • Căn cứ kế hoạch kinh doanh và yêu cầu thực tế để lập kế…
Công Ty TNHH Trang Trí Vĩnh Khang
Ðà Nẵng
 • Có kinh nghiệm về kế toán nội bộ.
 • Quản lý thu/chi, xuất/ nhập vật tư.
 • Làm hợp đồng, quản lý công nợ...
 • Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực.
Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Hải Phi Miền Tru...
Ðà Nẵng
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, vi tính văn phòng (đặc biệt là…
Đầu tư Phát triển NHÀ ĐÀ NẴNG
Ðà Nẵng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế toán thanh toán, kế toán công nợ.
 • Tôt nghiệp Ngành Kế toán tài chính loại GIỎI trở lên.
 • Xử lý tồn tại phải thu phải trả.
 • Tổng hợp số liệu và đề xuất xử lý.
Ðà Nẵng
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý sổ sách kế toán:
 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu kế toán và các thông tin khác phục vụ cho công…