Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 309 jobs
Sơn Tùng
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán.
 • Các công việc liên quan đến kế toán, hành chính văn phòng....
Công ty Cổ phần Tiếp vận HP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán.
 • Lập đề nghị, tạm ứng, hoàn ứng và thanh toán.
 • Bảo hiểm tai nạn, và khám sức khỏe tổng quát định kỳ mỗi năm…
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Kho,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán;
 • Đối chiếu nhập - xuất - tồn hằng ngày với sổ sách kế toán;
Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.
 • Lập Bảng cân đối số phát sinh năm, bảng cân đối kế toán năm, bảng thuyết minh tài chính năm, bảng kết quả kinh doanh năm…
Công Ty TNHH CBRE Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo tốt về Kế toán.
 • Hoàn thành giáo dục bậc Đại Học Tài chính Kế toán với chứng chỉ về kế toán, tài chính hoặc kinh doanh.
Bệnh viện Tai Mũi Họng Sài Gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.
 • Nhập hóa đơn hủy vô phần mềm kế toán.
 • Hạch toán các bút toán liên quan đến khoản phải thu của khách hàng.
SAGOMED
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập chứng từ kế toán và ghi sổ các chứng từ kế toán theo quy định trên hệ thống phần mềm kế toán.
 • Xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đúng đối tượng, nội dung…
May Mặc XNK Long Lân
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm nhiệm các công việc ghi chép sổ sách kết toán các hoạt động phát sinh hàng ngày, hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.
 • Xuất hóa đơn, Theo dõi công nợ,...
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế toán công nợ phải thu.
 • Mua bảo hiểm tai nạn lao động cho nhân viên.
 • Kiểm tra, luân chuyển và sắp xếp chứng từ kế toán.
 • Công việc admin ở cửa hàng như:
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán.
 • Có kinh nghiệm Kế toán từ 2 năm trở lên.
 • Ngoài ra còn được Công ty mua BH Tai nạn 24h, BH công tác….