Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2,936 jobs
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Lý Thuế A&M
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kế toán thuế (đối với ứng cử viên cho chức danh kế toán tổng hợp).
 • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán (hoặc kiểm toán).
TRANGS GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
14.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán.
 • Kiểm tra, chạy giá thành sau khi kế toán phần hàng chốt…
Và Thép Bắc Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán giữa các đơn vị trong nội bộ, giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.
 • Giữa sổ kế toán với báo cáo kế toán.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế toán tổng hợp - Kỹ năng chuyên môn:
 • Thực hiện các bút toán tổng hợp cuối kỳ.
 • Lập báo cáo thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Nhập Khẩu Và Phân Phối SaigonTire
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Lập báo cáo tài chính, sổ sách kế toán.
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Tổng Hợp,Kiểm Toán.
 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thanh toán hoặc kế toán tổng hợp.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng…
CTY TNHH THIẾT KẾ TẠO MẪU IN ẤN BAO BÌ TÂN ĐỨC HẢI
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Đối với nhân viên kế toán:
CÔNG TY CỔ PHẦN UNIT SHARE QUỐC TẾ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • KẾ TOÁN TỔNG HỢP - TP.HCM.
 • Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp từ 1 năm trở lên.
 • Ứng tuyển vị trí kế toán tổng hợp (yêu cầu CV có ảnh).
Công Ty Cổ Phần Netcab
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Tổng Hợp,Kiểm Toán.
 • Thực hiện công việc liên quan đến kế toán, kiểm tra, rà soát việc hạch toán kế toán từ kế toán các phần hành (Doanh thu, chi phí,…
Giải pháp Công nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Kế toán tổng hợp thuế.
 • + Tờ khai Quyết toán thuế TNCN và Bảng tổng hợp tiền lương năm.
 • Cung cấp các số liệu kế toán, thống kê cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc…