Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Tổng Hợp jobs in Sơn La

Page 1 of 6 jobs

Kế Toán Kho - Chi Nhánh Sơn La

TM XNK Việt Hàn
Sơn La
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Tổng hợp chứng từ, hạch toán sổ để lên báo cáo theo yêu cầu của cấp trên và quy định của Công ty.
  • Đối chiếu số liệu nhập xuất tồn của thủ kho và kế toán.

KẾ TOÁN TRƯỞNG - PHUC SINH SON LA

Kế toán
Sơn La
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
  • Xử lý các báo cáo của Kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi phí.
  • Kế toán trưởng Sản xuất Tài chính kế hoạch KẾ TOÁN…

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

HD Bank
Sơn La
  • Kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt, xử lý tình huống nhanh.
  • Xây dựng kế hoạch nhân sự, kế hoạch công tác của Phòng phù hợp với chỉ tiêu kinh doanh của ngân hàng.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

HD Bank
Sơn La
  • Có kiến thức tổng hợp, phân tích.
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, kế toán và các ngành có liên quan.

[Sơn La] Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Tổng Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
Sơn La
  • Phối hợp cùng các phòng ban thuộc Tổng Công ty đảm bảo các Tư vấn viên tuân thủ quy trình, quy định.
  • Tốt nghiệp/mới tốt nghiệp Đại học hệ chính quy các chuyên…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds