Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán Không Cần Kinh Nghiệm jobs in Sơn La

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

công nhân gia công hoặc lắp dựng kết cấu nuôi ăn ở

Công ty giải pháp nhân sự LMT
Sơn La
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị sản xuất.
  • Nhận và đọc hiểu bản thiết kế chi tiết gia công, kế hoạch sản xuất§.
» Create your CV - It only takes a few seconds