Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Jungmyoung Daehan Flexible jobs

Page 1 of 1 jobs
Jungmyoung Daehan Flexible
Long An
  • Quản lý công nhân, sắp xếp công việc cho công nhân.
  • Theo dõi máy móc, bảo trì máy thường xuyên.
  • Lên kế hoạch sản xuất, đảm bảo tiến độ giao hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds