Create your CV - It only takes a few seconds

Jabil Vietnam Company Limited jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

EIT - Production Planner (Fresh Production Planner)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm EIT - Production Planner (Fresh Production Planner) trong ngành Mới tốt nghiệp…

Logistics Coordinator

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Logistics Coordinator trong ngành Vận chuyển/Giao nhận, Kho vận được tuyển…

EHS Engineer

CÔNG TY JABIL VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Jabil Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Facilitates Jabil customer requirements as well as Jabil Sr.
 • Bảo hiểm theo quy định.

Customer Service Administrator

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Customer Service Administrator trong ngành Dịch vụ khách hàng, Điện/Điện tử…

Inventory Analyst

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Inventory Analyst trong ngành Kế toán, Thu Mua/Vật Tư/Cung Vận, Kho vận được…

Vietnam Operations Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Exchange knowledge and information with other Jabil facilities to ensure best practices are shared throughout the Jabil organization.

QE Technician (Kỹ Thuật Viên Chất Lượng)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm QE Technician (Kỹ Thuật Viên Chất Lượng) trong ngành Điện/Điện tử, QA/QC, Điện…

Test Engineer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Test Engineer trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử được tuyển dụng tại Hồ Chí…

Senior Talent Acquisition

CÔNG TY JABIL VIETNAM
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Jabil Vietnam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Senior Talent Acquisition trong ngành được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh…

Quality Assurance Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Quality Assurance Manager trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, QA/QC được tuyển…

ME Technician

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm ME Technician trong ngành Sản Xuất, Điện/Điện tử, Bảo trì/Sửa chữa được tuyển…

Project Engineer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm Project Engineer trong ngành Điện/Điện tử, Cơ khí, Hoạch định/Dự án được tuyển…

QE Engineer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • JABIL VIETNAM COMPANY LIMITED đang cần tuyển nhân sự.
 • # Bạn đang xem tin việc làm QE Engineer trong ngành Điện/Điện tử, Cơ khí được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email