It4go jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 7 jobs
Công ty TNHH Một Thành Viên IT4GO
Ðà Nẵng
 • Nhập dữ liệu từ nguồn có sẵn về hệ thống website.
 • Tối ưu nội dung cho Content Marketing (được đào tạo).
 • Viết blog (toplist) tổng hợp, copy & rewrite các bài…
IT4GO
Ðà Nẵng
 • Nhập dữ liệu từ nguồn có sẵn về hệ thống website.
 • Tối ưu nội dung cho Content Marketing (được đào tạo).
 • Viết blog (toplist) tổng hợp, copy & rewrite các bài…
IT4GO
Ðà Nẵng
 • Good in HTML/CSS, special with HTMl5/CSS3.
 • Knowledge with Wordpress CMS and plugins, mobile-first designed.
 • Good in English (Reading/Writing) is huge plus.
IT4GO
Ðà Nẵng
 • Phát triển mẫu website với WordPress + page builder.
 • Trao đổi thêm chi tieets khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Có hiểu biết về WordPress.
Công ty TNHH Một Thành Viên IT4GO
Ðà Nẵng
 • Phát triển mẫu website với WordPress + page builder.
 • Trao đổi thêm chi tieets khi phỏng vấn.
 • BHXH, BHYT, BHTN, BHTN 24/24.
 • Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
IT4GO
Ðà Nẵng
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Thaco hoạch định chiến lược marketing.
 • Điều hành các Phòng nghiệp vụ chuyên môn marketing để xây dựng à triển khai các chương trình…
Công ty TNHH Một Thành Viên IT4GO
Ðà Nẵng
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo Thaco hoạch định chiến lược marketing.
 • Điều hành các Phòng nghiệp vụ chuyên môn marketing để xây dựng à triển khai các chương trình…
» Create your CV - It only takes a few seconds