Create your CV - It only takes a few seconds

Irispreschool jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Trợ giảng

irispreschool
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hỗ trợ giáo viên chính quản lý lớp học.
 • Chơi với bé, chăm sóc và hướng dẫn bé trong thời gian học tại.
 • Biết vi tinh văn phòng.

Giáo viên dạy vẽ mầm non

irispreschool
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giáo viên dạy vẽ mầm non.
 • Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Dạy các tiết học âm nhạc và phụ trách văn nghệ của trường.
 • Biết vi tinh văn phòng.
 • Tác hỗ trợ giảng dạy.

Giáo viên dạy nhạc mầm non

irispreschool
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Giáo viên dạy nhạc mầm non.
 • Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Dạy các tiết học âm nhạc và phụ trách văn nghệ của trường.
 • Biết vi tinh văn phòng.
 • Tác hỗ trợ giảng dạy.

Giáo viên dạy tiếng Anh

irispreschool
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Giáo viên dạy tiếng Anh.
 • Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Dạy học các bé mầm non của trường bằng 100% tiếng Anh.
 • Hỗ trợ các cô giáo mầm non chăm sóc trẻ.

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds