Create your CV - It only takes a few seconds

Img Vietnam Co jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Product Development Launch Engineer

  • Input local market data for Vehicle Program Plan development and help solve Vietnam specific issues.
  • This position would interact through respective/designated…

Quản lý nhân sự

11.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Có kiến thức chuyên sâu về:
  • CÔNG TY CP IMG PHƯỚC ĐÔNG.
  • Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên;
  • Có khả năng lập và triển khai kế hoạch/mục tiêu đơn vi;

Giám Đốc Tài Chính Kế Toán

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty qui mô lớn;
  • Công Ty CP Đầu Tư IMG.
  • Duy trì khả năng thanh khoản của Doanh nghiệp và đảm bảo…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email