Create your CV - It only takes a few seconds

Imexpharm jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Nhân Viên Xưởng Sản Xuất

Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm
Bình Dương
 • Đảm bảo việc sản xuất theo kế hoạch phân công hàng ngày của tổ trưởng theo đúng qui trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký.

Nhân Viên Giao Hàng

Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công việc giao nhận hàng hóa đến khách hàng đúng đối tượng, đúng thời gian và đầy đủ số lượng.
 • Được tham gia đầy đủ BH theo quy định.

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và sửa chữa máy móc thiết bị thuộc hệ thống lạnh phục vụ đúng yêu cầu đặt ra của nhà máy..

Trình Dược Viên - Giao Hàng

DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Mô tả công việc chính yếu:
 • Giới thiệu và bán sản phẩm, chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch, chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng trong…

Trình Dược Viên OTC Toàn Quốc

DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Giới thiệu và bán sản phẩm, chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch, chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng trong địa bàn được giao.

Trình Dược Viên Phụ Trách Kênh OTC

Công Ty CP Dược Phẩm Imexpharm
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giới thiệu và bán sản phẩm, chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch, chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng trong địa bàn được giao.

Nhân Viên Kỹ Thuật

 • Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và sửa chữa máy móc thiết bị thuộc hệ thống lạnh phục vụ đúng yêu cầu đặt ra của nhà máy..

[Hà Nội ]- Trình Dược Viên

10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm [Hà Nội ]- Trình Dược Viên trong ngành Bán hàng…
» Create your CV - It only takes a few seconds