Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 23,906 jobs
Bình Dương
 • Hỗ trợ người dùng cuối các vấn đề liên quan đến CNTT, cài đặt ứng dụng.
 • Cập nhật dữ liệu, xử lý các lỗi trên hệ thống máy chấm công.
 • Kỹ năng An toàn thông tin.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Opening it up to a wider group of investors, who previously lacked access.
 • UNICESS WORLDWIDE - Blockchain Solutions Development & Global Digital Marketing…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Coordinate with other stakeholders in the wider International team, including (but not limited to) Campus IT, Asia IT service-line managers, technical teams …
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bachelor's degree in Computer Science/Engineering with 3-4 years experience in IT infrastructure, IT security, Network & Telecommunication for FMCG business.
goGame Pte Ltd
Việt Nam
 • You will provide helpdesk services to the IT infrastructure;
 • You will collaborate in policy, processes and projects with HQ IT.
CTY TOYOTSU SAFETY & AUTOMOTIVE COMPONENTS VIỆT NA...
Bình Dương
15.000.000 VNĐ một năm
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên IT hoặc vị trí liên quan.
 • Cài đặt máy trạm trong mạng và các thiết bị ngoại vi cần thiết (chẳng hạn như bộ định tuyến…
Bình Dương
 • Bachelor degree in IT is required.
 • Public holidays are typically off as it occurs also as per Vietnamese Labor Code.
 • A New Campus for VGU.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Monitor status of network infrastructure and IT services.
 • Co-ordinate and monitor IT services of external vendors, network providers and Service to ensure that…
Astee Horie VN ., ltd
Bình Dương
 • Quản lý hệ thống mạng nội bộ công ty, setup kết nối với nhà xưởng bên ngoài công ty.
 • Quản lý trang web của công ty.
 • Nâng cấp, cập nhật thông tin mới.
Tanner Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Successfully completed an apprenticeship as an IT specialist for system integration or Bachelors Degree in IT related fields.
 • Good at English - 4 skills.