Create your CV - It only takes a few seconds

Hong Duc Corp jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gao sach gao mam vay tin dung seo cong huong may han hong ky.
 • Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức đang có nhu cầu tuyển dụng:
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC TUYỂN DỤNG.
 • Kế toán tổng hợp, hạch toán và lưu trữ chứng từ thu chi, hóa đơn hằng ngày.
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC TUYỂN DỤNG.
 • Thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá.
 • Tiến hành công tác định giá tài sản, lập báo cáo định giá…
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC.
 • Hỗ trợ lập báo cáo định giá chứng thư thẩm định giá.
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng Microsoft Office (Word…
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC.
 • Chuyên viên thẩm định giá.
 • Chuyên viên Thẩm định giá.
 • Thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá.
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC TUYỂN DỤNG.
 • Trưởng phòng Thẩm định giá và Phó Phòng thẩm định giá.
 • Thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá.
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC TUYỂN DỤNG.
 • Chuyên viên thẩm định giá.
 • Chuyên viên Thẩm định giá.
 • Thực hiện nghiệp vụ thẩm định giá.
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên thẩm định giá.
 • Chuyên viên pháp lý đấu giá.
 • Thực hiện nghiệp vụ về thẩm định giá.
 • Tiến hành công tác định giá tài sản, lập báo cáo định giá và đề…
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC.
 • Thực hiện nghiệp vụ về pháp lý.
 • Có kỹ năng tư duy, phân tích, đánh giá, giám sát, lập kế hoạch.
Hong Duc Corp
Thành phố Hồ Chí Minh
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC TUYỂN DỤNG.
 • Tuyển người hợp tác làm văn phòng đại diện tại các tỉnh: