Create your CV - It only takes a few seconds

Honda Viet Thai Quan jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Kế Toán Bán Hàng

Honda Viet Thai Quan
Bình Dương
  • Xuất/ Nhập hóa đơn bán hàng.
  • Thực hiện các nghiệp vụ về kế toán bán hàng.
  • Làm việc và Báo cáo hàng ngày cho quản lý.
  • Không yêu cầu cao về kinh nghiệm.

KẾ TOÁN KHO

Honda Viet Thai Quan
Thành phố Hồ Chí Minh
  • 50% Giao - nhận phụ tùng trong kho.
  • Giao – nhận phụ tùng theo phiếu sửa chữa.
  • Giao – nhận phụ tùng luân chuyển giữa HEAD và Wings, và các chi nhánh trong cùng…
» Create your CV - It only takes a few seconds