Hoi An Beach Resort jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • ‐ 05 year experience in gardening in international hotels/ resorts.
 • ‐ Main person in charge when it comes to daily beach cleanup activities and coordination.
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • Minimum of 3 years experience in the same position of international 5-star Hotels/ Resorts.
 • ‐ Regularly informs him/herself about the latest trends in the local…
Tui Blue Nam Hoi An
Quảng Nam
 • TUI Blue Nam Hoi An features 318 rooms and is situated in a beachfront location on the fine sandy Tam Tien beach on Vietnam’s central coast.
Tropical Beach Hoi An Resort
Quảng Nam
 • Phụ trách về mặt kỹ thuật, bảo trì server, hệ thống mạng, máy tính, thiết bị văn phòng, hệ thống camera, điện thoại,….
 • Mật thông tin nội bộ.
Hoi An Beach Resort
Quảng Nam
 • Đảm bảo hệ thống điện, nước, máy móc, trang thiết bị vận hành tốt, an toàn.
 • Đảm bảo các máy móc, tài sản cố định được sửa chữa nhanh chóng, tài sản và máy móc…
Hoi An Beach Resort
Quảng Nam
 • Đón tiếp làm các thủ tục check in, check out cho khách.
 • Nhận và giải quyết đặt phòng của khách qua điện thoại.
 • Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc khách hàng.
TROPICAL BEACH HOI AN RESORT
Quảng Nam
 • Check doanh thu, vào chi phí, chiết khấu đúng tài khoản, check bill, vào các khoản quẹt thẻ.
 • Làm định lượng, tính giá thành hàng ngày, hàng tháng, làm kho, xuất…
TROPICAL BEACH HOI AN RESORT
Quảng Nam
 • Thực hiện các công việc chăm sóc cây, cắt cỏ thường xuyên và định kỳ trong khu vực được phân công.
 • Tiếp nhận các trang thiết bị và công cụ làm việc và bảo quản,…
Tropical Beach Hoi An Resort
Quảng Nam
 • Check doanh thu, vào chi phí, chiết khấu đúng tài khoản, check bill, vào các khoản quẹt thẻ.
 • Làm định lượng, tính giá thành hàng ngày, hàng tháng, làm kho, xuất…
» Create your CV - It only takes a few seconds