Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 63 jobs
HOCMAI
Hà Nội
 • Theo dõi và giải quyết thủ tục BHXH, BHYT cho người lao động.
 • Phụ trách tổng hợp chấm công cho người lao động.
 • Có kinh nghiệm mảng C&B từ 0 năm trở lên.
HOCMAI
Hà Nội
 • Kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh và tư vấn, xây dựng chương.
 • Trình, lộ trình học tập phù hợp cho HS.
 • Giao tiếp tốt, tự tin và ứng biến nhanh.
HOCMAI
Hà Nội
 • Kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh và tư vấn, xây dựng chương.
 • Trình, lộ trình học tập phù hợp cho HS.
 • Giao tiếp tốt, tự tin và ứng biến nhanh.
HOCMAI
Hà Nội
 • Thực hiện báo cáo công việc tuyển dụng.
 • Đề xuất phương án tuyển dụng để đảm bảo hiệu quả công việc.
 • Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng dựa vào kế hoạch nhân…
HOCMAI
Hà Nội
 • Xây dựng đề cương các khóa học môn Sinh học theo chương trình;
 • Tham gia vào biên soạn và biên tập học liệu theo đề cương đã đặt ra;
 • Toàn thời gian cố định.
HOCMAI
Hà Nội
 • Lên ý tưởng và tham gia xây dựng kế hoạch nội dung cho từng giai đoạn, chiến dịch của trung tâm kinh doanh.
 • Tổ chức, vận hành chiến dịch truyền thông.
HOCMAI
Hà Nội
 • Soạn giáo án bài học theo định hướng của HOCMAI;
 • Có thể chỉ cộng tác đứng giảng dạy online theo nội dung sẵn HOCMAI đã xây dựng.
 • Thành thạo kỹ năng làm Slide.
HOCMAI
Hà Nội
 • Kiểm tra, đánh giá năng lực học tập của học sinh và tư vấn, xây dựng chương.
 • Trình, lộ trình học tập phù hợp cho HS.
 • Giao tiếp tốt, tự tin và ứng biến nhanh.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HOCMAI
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục Hocmai đang cần tuyển 02 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm [TT Galileo] - Giáo viên môn Ngữ…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC HOCMAI
Việt Nam
 • Soạn giáo án bài học theo định hướng của HOCMAI;
 • Bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục Hocmai .
 • Có Thể Chỉ Cộng Tác Đứng Giảng Dạy Online Theo Nội Dung…