Create your CV - It only takes a few seconds

Hoang Vinh Land jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Trưởng phòng marketing

Hoang Vinh Land
Hà Nội
20.000 VNĐ một giờ
  • Hoang Vinh Invest.,jsc (Hoang Vinh Investment and trading joint stock company).
  • Hiện tại chúng tôi đang quản lý và điều hành Sàn giao dịch bất động sản Hoàng…

Nhân viên kinh doanh

Hoang Vinh Land
Hà Nội
  • Hoang Vinh Invest.,jsc (Hoang Vinh Investment and trading joint stock company).
  • Hiện tại chúng tôi đang quản lý và điều hành Sàn giao dịch bất động sản Hoàng…

Trưởng phòng kinh doanh

Hoang Vinh Land
Hà Nội
  • Hoang Vinh Invest.,jsc (Hoang Vinh Investment and trading joint stock company).
  • Hiện tại chúng tôi đang quản lý và điều hành Sàn giao dịch bất động sản Hoàng…
» Create your CV - It only takes a few seconds