Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 41 jobs
 • Nhận phiếu giao hàng từ Bộ phận Quản lý hàng hóa, trình ký, chuyển cho bộ phận Kế toán xuất hóa đơn, chuyển bộ phận kho tiến hành giao hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN CÔNG TRÌNH - ỐNG NHỰA HOA SEN NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN CÔNG TRÌNH MIỀN NAM - ỐNG NHỰA HOA SEN NVKD SALES DỰ ÁN CÔNG TRÌNH NHÂN VIÊN…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH - TÔN THÉP HOA SEN NHÂN VIÊN KINH DOANH TÔN THÉP HOA SEN NHÂN VIÊN KINH DOANH TÔN - THÉP HOA SEN.
 • Hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Kyanon Digital
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are a reliable tech partner of world-class company as Samsung, Roche, Microsoft as well as local giants such as Hoa Sen Group, Mobifone, etc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 1, Hỗ trợ, duy trì sự hoạt động ổn định cho phần mềm của Tập đoàn và Chi nhánh/Cửa hàng.
 • Quản lý các phần mềm của Công ty.
 • Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật và triển khai đầy đủ, chính xác các thông báo, quy định, chính sách nhân sự - nội vụ (NS-NV) đến các Chi nhánh/Cửa hàng (CN/CH);
Kyanon Digital
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are a reliable tech partner of world-class company as Samsung, Roche, Microsoft as well as local giants such as Hoa Sen Group, Mobifone, etc.
Bình Định
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • KỸ SƯ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA Kỹ sư điện Electrical Engineer Kỹ sư cơ điện công trình Kỹ Sư M&E M&E Engineer KỸ SƯ ĐIỆN - BẢO TRÌ ĐIỆN [BÌNH ĐỊNH] KỸ SƯ ĐIỆN - BẢO…
Bình Định
 • Xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
 • Theo dõi mục tiêu, chỉ tiêu và thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy.
 • Hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Zenmeals Co., Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Maintaining relationship with customers via inbox, comment, review, group.
 • Rong nho, rong biển, mứt rong sụn, hạt điều, hạt sen, nho khô, trà,....