Hoa Sen Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH NHỰA - NHÂN VIÊN KINH DOANH - PHÒNG KINH DOANH NHỰA NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN - PHÒNG KINH DOANH NHỰA SALES PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG…
 • Thành viên của Ban tái cấu trúc, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác nhân sự của Công ty.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công…
 • Quản lý, duy trì và phát triển hệ thống mạng của Công ty đảm bảo tính sẵn sàng và ổn định.
 • Đề xuất, tham mưu với BGĐ những giải pháp công nghệ và phần mềm ứng…
Công ty TNHH Giầy Fuluh
Long An
 • Kỹ Thuật Điện/Điện tử,Tự Động Hóa.
 • There is a free shuttle bus in Thuan Kieu and Dam Sen.
 • Follow HS plan to implement and monthly update to group leader.
Bình Định
 • Xây dựng hệ thống quản lý môi trường.
 • Theo dõi mục tiêu, chỉ tiêu và thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy.
Công Ty Tnhh Truyền Thông Unicomm
Hà Nội
8.000 VNĐ một giờ
 • Samsung, Sharp, Aosmith, Huyndai, Hoa Sen Group, Gelex, Vietjet, Karofi, Sakos, Nam Dược, Hoa Linh, OPC, Sunhouse, EVN, Sohaco, Nagakawa, Thibidi, Vinakip,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kiểm tra hồ sơ thanh toán chi phí đảm bảo tuân thủ đúng quy định công ty trước khi trình phê duyệt thanh toán.
 • Hoặc các chuyên ngành có liên quan.
International School Ho Chi Minh City (ISHCMC)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Liaise with important community groups i.e. Consulate Generals, Corporate clients, Relocation Agencies, Cultural Representative Group, PTO etc.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện bản vẽ chi tiết, hỗ trợ dự toán, tính toán kết cấu công trình giao thông, san lấp và thoát nước tổng thể cho công trình.
 • Chấp nhận đi công tác.
Kyanon Digital
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are a reliable tech partner of world-class company as Samsung, Roche, Microsoft as well as local giants such as Hoa Sen Group, Mobifone, etc.