Create your CV - It only takes a few seconds

Heineken Vietnam Brewery jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 41 jobs

Assistant Brand Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Assistant Brand Manager trong ngành Thực phẩm &…

TPM Assisstant (Ho Chi Minh Brewery)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm TPM Assisstant (Ho Chi Minh Brewery) trong ngành…

Warehouse Supervisor (Da Nang brewery)

 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Warehouse Supervisor (Da Nang brewery) trong ngành Thực phẩm…

Digital Project Administrator (Temp 6 months, outsourced con...

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Digital Project Administrator (Temp 6 months, outsourced…

Trade Marketing Assistant Manager (Traditional On Trade)

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trade Marketing Assistant Manager (Traditional On Trade)…

Nhân Viên Bán Hàng (DSM)

Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Bán Hàng (DSM) trong ngành Thực phẩm & Đồ uống,,…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Khu vực Daklak, D...

 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative) - Khu…

Distributor Development Supervisor (Giám Sát Phát Triển Nhà...

 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Distributor Development Supervisor (Giám Sát Phát Triển Nhà…

Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)-Khu vực Phú Yên

 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Đại Diện Tiêu Thụ (Sales Representative)-Khu vực…

Payroll Officer

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Heineken Vietnam Brewery đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Payroll Officer trong ngành Kế toán / Kiểm toán,, Tài chính …