Hd Bank jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 251 jobs
HD Bank
Lâm Đồng +11 locations
 • Thực hiện các giao dịch nghiệp vụ liên quan đến cung cấp sản phẩm ngân hàng tại quầy.
 • Thực hiện nghiệp vụ và quản lý tài khoản tiền gởi, sổ tiết kiệm và cung…
HD Bank
Bình Phước +5 locations
 • Hỗ trợ Trưởng Phòng KTGD&KQ thực hiện các công việc hàng ngày liên quan mảng KTGD&KQ:
 • Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, nghiệp vụ giao dịch đối với các…
HD Bank
Lạng Sơn
 • Khai thác, tiếp nhận nhu cầu tín dụng của khách hàng;
 • Thu thập hồ sơ tín dụng;
 • Trình hồ sơ cấp tín dụng theo quy định của HDBANK.
 • Thẻ và ngân hàng điện tử.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, điều hành công việc chung của Phòng;
 • Xây dựng kế hoạch/điều phối đào tạo;
 • Đánh giá kết quả đào tạo, phát triển sản phẩm đào tạo;
HD Bank
Hà Nội +3 locations
 • Trực tiếp thực hiện công tác khảo sát kho lưu trữ hàng hóa, kiểm tra và kiểm đếm hàng hóa.
 • Theo dõi, giám sát và cập nhật số lượng, tinh hình nhập/ xuất hàng…
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
 • Tiến hành thẩm định giá tài sản theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và lập báo cáo thẩm định trình các cấp quản lý phê duyệt:
 • Thẩm định pháp lý của tài sản;
HD Bank
Ninh Thuận +1 location
 • Xây dựng kế hoạch phát triển & quản trị rủi ro kinh doanh tại chi nhánh và các đơn vị trực thuộc.
 • Theo dõi các kế hoạch kinh doanh & ngân sách tại chi nhánh.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức xây dựng, triển khai quy định, cách tính toán, phần mềm về các mô hình QLRR (Risk model), gồm mô hình tín dụng (xếp hạng KH cá nhân, doanh nghiệp, định…
HD Bank
Đắk Lắk +11 locations
 • Làm việc tại ĐakLak, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Di Linh.
 • Tìm kiếm, mở rộng và phát triển khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ tìm kiếm nguồn ứng viên đầu vào, sơ tuyển hồ sơ ứng viên.
 • Hỗ trợ liên hệ ứng viên và setup hội đồng phỏng vấn.
 • Làm hồ sơ trình ký.