Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Hansung Tech jobs

Page 1 of 1 jobs
Hansung Tech
Bình Dương
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
  • Phiên dịch tiếng Hàn cho Quản lý người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam.
  • Dịch các buổi họp nội bộ.
  • Hỗ trợ nhân viên trong các buổi làm việc với khách hàng.
» Create your CV - It only takes a few seconds