Create your CV - It only takes a few seconds

H.a.v.a.s jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 39 jobs

Nhân Viên Thu Mua Nội Địa

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Tìm kiếm, mở rộng Nhà cung cấp nguyên vật liệu.
 • Thu mua, đáp ứng đủ số lượng, đúng chất lượng cho bộ phận sản xuất.
 • Giá cả, chất lượng ổn định cho Công ty.

Thủ Kho Nguyên Vật Liệu

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Cập nhật số liệu nhập, xuất, tồn kho.
 • Quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị của kho, tuân thủ quy về vệ sinh kho bãi, an ninh trật tự, PCCC.

Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Thu mua hàng hóa ở nước ngoài.
 • Tìm nhà cung cấp nước ngoài để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến thu mua quốc tế.

Nhân Viên IE

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Đo đạc tính toán thời gian làm định mức cho sản xuất và bấm giờ thao tác công nhân, cân bằng chuyền, thực hiện cải tiến tăng năng suất.

Out-Sourcing Staff

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S
Đồng Nai
 • 2 - 3 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Tracking and maintaining good relationship with suppliers.
 • Market knowledge for bedding industry.
 • + Projects of AS group.

Nhân Viên Kế Hoạch

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Đánh giá và phân tích tình hình cung - cầu của thị trường về sản phẩm công ty đang kinh doanh, dự báo về kế hoạch sản xuất và định mức nguyên phụ liệu tiêu thụ…

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành (Chuyên Tính Giá Thành)

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Tính định mức nguyên vật liệu và giá thành sản phẩm.
 • Tập hợp các chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước;

Nhân Viên Kỹ Thuật May

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Làm việc cho phòng R&D, làm bên may mẫu và triển khai mẫu cho đơn hàng.
 • Hướng dẫn, đào tạo công nhân kỹ thuật may.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

Kỹ Sư Bộ Phận Thiết Kế Mẫu (R&D)

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Nghiên cứu và phát triển ra các sản phẩm mới đạt chất lượng cao nhất phục vụ cho sản xuất, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty.

Qa - Quản Lý Chất Lượng Nguyên Phụ Liệu Đầu Vào

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức thực hiện việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào, vật tư chính, vật tư phụ… trước khi đưa vào sản xuất.
 • Thường xuyên kiểm tra nguyên liệu, vật tư trong quá…

Nhân Viên Kinh Doanh Online

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Mục tiêu công việc / Objectives :
 • Mở rộng kênh bán hàng online và đảm bảo đạt target doanh thu đã đề ra đầu mỗi năm tài chính.
 • Nhiệm vụ chính/ Main Duties :

Kế Toán Tổng Hợp Cao Cấp

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hiểu biết tốt về các phần hành kế toán.
 • Có kiến thức và hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan ngành kế toán.
 • Có kinh nghiệm làm báo cáo tài chính.

Kỹ Sư Thiết Kế Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D)

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Nghiên cứu và phát triển ra các sản phẩm mới đạt chất lượng cao nhất phục vụ cho sản xuất, cải tiến các sản phẩm hiện có của Công ty.
 • Nội thất, nệm, may mặc.

Quản Lý Sản Xuất

CÔNG TY TNHH H.A.V.A.S
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức triển khai và điều hành hoạt động sản xuất trong ca.
 • + Tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.
 • Thiết lập, quản lý các chỉ số KPI.

Nhân Viên Bảo Trì Sữa Chữa (Cơ Khí, Điện, Ô Tô)

Công Ty TNHH H.a.v.a.s
Đồng Nai
 • Phụ trách các vấn đề về bảo trì và chế tạo băng chuyền phục vụ sản xuất.
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Chi tiết sẽ được đề cập trong khi phỏng vấn.