H. Nicholas jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 8 jobs
H. Nicholas &
Bình Dương
 • Nhận đơn hàng sản xuất, lên kế hoạch phân tích đánh giá mức độ ưu tiên của đơn hàng.
 • Lập kế hoạch và báo cáo tiến độ sản xuất.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
H. Nicholas &
Bình Dương
 • Nhập và kiểm soát hoá đơn, chứng từ.
 • Xuất hàng ra khỏi hệ thống sau khi hàng đã xuất cho sản xuất.
 • Hổ trợ nhận hàng, cấp phát hàng khi cần.
H. Nicholas &
Bình Dương
 • Bóc tách chi tiết và danh mục vật tư sử dụng cho sản phẩm để nhân viên giá thành tính giá.
 • Am hiểu và có kinh nghiệm bóc tách sản phẩm gỗ.
H. Nicholas &
Bình Dương
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục, chứng từ xuất nhập hàng của Công ty.
 • Theo dõi doanh thu và chi phí vận chuyển cho hàng xuất khẩu.
H. Nicholas &
Bình Dương
 • Feedback promptly to customer inquiries in professional manner (Phone, email....).
 • Finding the answers/solutions to customer queries/issues.
H. Nicholas &
Bình Dương
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập trình phần mềm ứng dụng trên nền tảng .Net database MSQL.
 • Tiếp nhận yêu cầu, đặc tả kỹ thuật phần mềm từ các phòng ban.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
H. Nicholas &
Bình Dương
 • Cập nhật vật tư lên phần mềm, theo quy trình của phòng kỹ thuật.
 • Kiểm tra giá nguyên vật liệu phụ kiện trước khi in trình ký bảng giá.
 • Toàn thời gian cố định.
H. NICHOLAS &
Việt Nam
 • Lập trình phần mềm ứng dụng trên nền tảng .Net database MSQL.
 • Tiếp nhận yêu cầu, đặc tả kỹ thuật phần mềm từ các phòng ban.
» Create your CV - It only takes a few seconds