Create your CV - It only takes a few seconds

Hệ Thống Giáo Dục Quốc Tế Asean jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công nghệ, viễn thông, phân phối - bán lẻ và giáo dục.
 • Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống Thông tin quản lý, Quản lý chất lượng,…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000 VNĐ một giờ
 • Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Chứng khoán, CNTT, Hệ thống thông tin…;
 • Công nghệ, viễn thông, phân phối - bán lẻ và giáo dục.
Hệ thống Giáo dục Quốc tế ASEAN
Bắc Giang
 • Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên mầm non.
 • Mới tốt nghiệp/Thực tập sinh.
 • 1 Tốt nghiệp các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
Hệ thống Giáo dục Quốc tế ASEAN
Bắc Giang
 • Làm nhiệm vụ của người giáo viên theo chuyên ngành.
 • 1 Tốt nghiệp các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • 2 Lý lịch rõ ràng, trong sạch, phẩm chất đạo đức tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm thử hệ thống và đào tạo người dùng kiểm thử, sử dụng hệ thống.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng vận hành hệ thống.
 • Công nghệ thông tin/ Tài chính/ngân hàng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công nghệ, viễn thông, phân phối - bán lẻ và giáo dục.
 • Triển khai, bảo trì hệ thống hạ tầng CNTT, Xổ số Điện toán, ATM cho khách hàng.
 • Việc làm đã hết hạn.
Hệ thống Giáo dục Quốc tế ASEAN
Bắc Giang
 • Làm các công việc của bộ phận marketing và truyền thông.
 • 1 Tốt nghiệp các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
Hệ thống Giáo dục Quốc tế ASEAN
Bắc Giang
 • Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên tiếng Anh.
 • 1 Tốt nghiệp các ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • 2 Lý lịch rõ ràng, trong sạch, phẩm chất đạo đức tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc trên môi trường thực tế hệ thống:
 • Công nghệ, viễn thông, phân phối - bán lẻ và giáo dục.
 • Năng lực của chuyên gia FPT IS đã được công nhận với nhiều…
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm thử hệ thống và đào tạo người dùng kiểm thử, sử dụng hệ thống.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng vận hành hệ thống.
 • Mô tả về công việc.
 • Trao đổi khi phỏng vấn.