Create your CV - It only takes a few seconds

Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế Ocean Edu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Và Đào Tạo Miền Bắc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime (Bắc Giang)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3)Lập kế hoạch tuyển sinh;

Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime (Kinh Môn - Hải Dương)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Bắc Ninh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3)Lập kế hoạch tuyển sinh;

Giám Đốc Trung Tâm (Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nữ tuổi từ 27 - 45.

Giám Đốc Chi Nhánh (Hà Đông - Hà Nội)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nữ tuổi từ 27 - 45.

Giám Đốc Chi Nhánh (Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nữ tuổi từ 27 - 45.

Giám Đốc Chi Nhánh (Hà Nội)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Hà Nội
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 5 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nữ tuổi từ 27 - 45.

Giám Đốc Chi Nhánh (Ba Vì - Hà Nội)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nữ/Nam tuổi từ 20 - 35.

Nhân Viên Bán Hàng (Kinh Môn - Hải Dương)

HỆ THỐNG ANH NGỮ QUỐC TẾ OCEAN EDU CÔNG TY CỔ PHẦN...
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hệ Thống Anh Ngữ Quốc tế OCEAN EDU_ Công ty Cổ phần giáo dục đào tạo Miền Bắc đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • Nữ/Nam tuổi từ 20 - 35.
» Create your CV - It only takes a few seconds