Hương Liệu Và Nguyên Liệu Thực Phẩm Hoàng Anh jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
Hương liệu Nguyên liệu Thực phẩm Hoàng Anh
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện tốt vệ sinh an toàn Thực phẩm.
  • Và nhiều chế độ chính sách khác, ….
  • Nhanh nhẹn, có trách nhiệm tuân thủ kỷ luật.
  • Kinh nghiệm vận hành máy CNC).
Hương liệu Nguyên liệu Thực phẩm Hoàng Anh
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Và nhiều chế độ chính sách khác, ….
  • Đưa ra các đề xuất đánh giá về hư hỏng (nếu có).
  • Hội thao, Team building, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm (trong nước/ngoài…
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Đặt nhãn mác, thùng carton nguyên phụ liệu đôn đốc tiến độ giao hàng.
  • Trung thực, siêng năng có trách nhiệm với công việc.
  • Mô tả về công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds