Hệ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 13 jobs
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Quản lý sắp xếp điều phối nhân sự, công việc của kho thành phẩm, NPL theo kế hoạch từ BGD,bộ phận kế hoạch tổng hợp, Admin, Mer team đảm bảo đúng tiến độ, kế…
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Lập KHSX đảm bảo đáp ứng đầy đủ hàng hóa theo nhu cầu tiêu thụ thực tế.
 • Hoạch định cung ứng nguyên vật liệu/bao bì chính xác ngắn hạn và dài hạn.
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Xây dựng, ban hành Tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm và nguyên phụ liệu.
 • Kiểm soát chất lượng sản phẩm, ban hành Quy trình hướng dẫn kiểm…
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • May mẫu hàng thành phẩm theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
 • Kiểm tra mẫu và may hoàn thiện sản phẩm theo PI thiết kế.
 • Bấm thời gian gia công sản phẩm.
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Thiết kế mẫu mới theo yêu cầu cấp trên, phối hợp với các phòng ban khác.
 • Thiết kế theo sơ đồ bộ sản phẩm, lên bảng Mood, bảng màu.
 • Thuyết minh yêu cầu chế mẫu.
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Tiếp nhận yêu cầu phát triển NPL từ bộ phận thiết kế.
 • Tìm kiếm NCC và phát triển NPL.
 • Tìm kiếm các nhà máy, đơn vị gia công phù hợp với dòng sản phẩm của công…
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Theo dõi và kiểm tra các mẫu Develop/ Fit /size set/ PP.
 • Ra thông số, mẫu rập cho từng dòng sản phẩm theo PI thiết kế.
 • Được hưởng các quyền lợi khác.
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Phối hợp với bộ phận Creative để hoàn thiện hình ảnh quảng bá sản phẩm.
 • Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, banner, bandroll, brochure, catalogue, tờ rơi...
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết theo năm/quý/tháng/tuần (Cơ cấu hàng, Doanh thu, Điểm bán và Đặt hàng…).
 • Phân bổ chỉ tiêu cho hệ thống cửa hàng, theo dõi sát…
̣ Thống Hàng Hiệu Xuất Khẩu Torano
Hà Nội
 • Phối hợp hoạch định chiến lược kinh doanh và Marketing.
 • Xây dựng kế hoạch Marketing hàng năm bao gồm:
 • Kế hoạch sản phẩm dịch vụ, định hướng kênh phân phối và…
Overall, how relevant are these jobs?