Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 24,682 jobs
Công ty TNHH Khoáng Sản Xanh
Phủ Lý
 • Hành chính - văn phòng, Nhân sự,.
 • + Hỗ trợ mua hàng và các công việc hành chính phát sinh khác.
 • + Phụ trách văn phòng phẩm, quản lý các thiết bị văn phòng như…
 • Hiểu biết công việc Hành chính.
 • Đặt hàng và cấp phát các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu hành chính văn phòng (VPP/ hoa/nước uống/báo chí....).
Công Ty CP TVXD & Quản Lý Đầu Tư Cogicons
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Và các công việc phát sinh trong lĩnh vực hành chính tổng vụ.
 • Quản lý chi phí hành chính và tài sản của công ty, đảm bảo vận hành thông suốt của toàn công ty.
 • HR HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG NHÂN VIÊN ISO.
 • Hỗ trợ Trưởng đơn vị trong việc tư vấn pháp luật lao động, phổ biến chính sách lương và giải đáp thắc…
Công Ty Cổ Phần Y Khoa Tâm Trí
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, kiểm soát các văn bản, giấy tờ pháp lý, hợp đồng của Bệnh viện, của phòng, được ban hành, lưu hành đúng theo thể thức quy định của Bệnh viện;
Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam
Hà Nam
 • Làm nhân sự tính xuất ăn hàng ngày;
 • Quản lý văn phòng phẩm toàn công ty;
 • Hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện;
 • Quản lý vệ sinh chung toàn nhà máy;
Công ty cổ phần Ata Paint Hà Nam
Hà Nam
 • Thực hiện các công việc quản lý hành chính của phòng Quyền lợi được hưởng Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
 • Quản lý lao động hàng ngày.
KJAC
Bình Dương
 • Trực tổng đài, đón tiếp khách đến liên hệ công việc.
 • Quản lý công văn đến, công văn đi .
 • Quản lý hồ sơ xin việc, giấy tờ, photo, in ấn, công chứng.
VETC
Việt Nam
 • Cung cấp dịch vụ hành chính:
 • Văn phòng phẩm, nước uống, đặt hoa, thuê xe, đặt vé (máy bay, tàu xe), vệ sinh văn phòng...
 • Quản lý tài sản văn phòng.
Haposoft
Hà Nội
 • Giải quyết các vấn đề hành chính.
 • Đam mê với công việc hành chính văn phòng.
 • Các việc khác theo sự phân công của phòng hành chính.