Create your CV - It only takes a few seconds

Greentouch Home jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Greentouch Home
Bình Dương
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm của nội thất.
  • Chủ yếu là sản phẩm Tủ Rượu, Tủ Tv, Lò Sưởi.
  • Báo cáo cho cấp trên khi phát hiện ra vấn đề sản phẩm.
Greentouch Home
Bình Dương
  • Kiểm soát chất lượng sản phẩm ,có thể nắm bắt tốt các điểm xấu của sản phẩm, tìm ra các vấn đề kịp thời và đưa ra các giải pháp tốt.
Greentouch Home
Bình Dương
  • Thiết kế đồ hoạ ( sách hướng dẫn) về sản phẩm đồ nội thất.
  • Chủ yếu những sản phẩm liên quan tới Tủ Rượu, Tủ TV, Lò Sưởi.
  • Thành thạo phần mềm Cad.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds