Greenfeed Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Khu công nghiệp Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam, Greenfeed Hà Nam:
 • Được làm bảo vệ cho công ty bảo vệ Hàng đầu tại Việt Nam.
 • Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phát triển app G KITCHEN, Platform bán thịt mát chuẩn Âu đầu tiên tại Việt Nam – (Top 30 App về Food & Drink tại Việt Nam).
GreenFeed Việt Nam
Bình Dương
 • Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua sự hướng dẫn của Trưởng - phó phòng/ Giám sát kế…
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Khu công nghiệp Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam, Greenfeed Hà Nam:
 • Được làm bảo vệ cho công ty bảo vệ Hàng đầu tại Việt Nam.
 • Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam.
GreenFeed Việt Nam
Hà Nội
 • + Thực hiện việc tính lương, tính thưởng hàng tháng.
 • + Báo cáo tăng giảm BHXH và thực hiện các chế độ BHXH.
 • + Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • + Nữ, Sức khỏe tốt.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ YUKI SEPRE 24
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Khu công nghiệp Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam, Greenfeed Hà Nam:
 • Được làm bảo vệ cho công ty bảo vệ Hàng đầu tại Việt Nam.
 • Đồng Văn, Duy tiên, Hà Nam.
» Create your CV - It only takes a few seconds