Create your CV - It only takes a few seconds

Greenfeed jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 23 jobs
Bình Thuận
 • Kiểm tra việc đối chiếu hàng ngày toàn bộ các chứng từ liên quan đến nhập/xuất kho giữa hệ thống kế toán và báo cáo thực tế.
 • Công chứng hồ sơ, giấy tờ…….
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận và thực hiện các mục tiêu, nội dung công việc được giao.
 • Tiến hành các thử nghiệm liên quan đến nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
Bình Thuận
 • Định mức thực phẩm theo số lượng hàng ngày.
 • Đặt hàng thực phẩm và nguyên vật liệu hàng ngày.
 • Nhận và kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm từ nhà cung cấp…
Bình Thuận
 • Biên soạn & hướng dẫn vận hành, thực hiện các công việc liên quan đến HT XLNT.
 • Trực tiếp soạn thảo các biên bản, quy trình, hồ sơ… làm việc với cơ quan liên…
Bình Định
 • Công Ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam-Chi nhánh Bình Định.
 • Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam Chi nhánh Bình Định.
 • Book vé máy bay, vé phương tiện,...
Bình Thuận
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác sửa chửa, bảo trì và xử lý ngay lập tức các sự cố liên quan đến điện, nước của trại.
 • Thực hiện qui trình an toàn sinh học.
Bình Thuận
 • Điều phối xe trung chuyển nội bộ các trại BU thương phẩm.
 • Quản lý các hoạt đông của trạm rửa xe đảm bảo ATSH cho các trại của BU thương phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý nhân viên bán hàng:
 • Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng.
 • Kiểm tra, đánh giá thái độ và năng lực làm việc của nhân viên.
 • Nữ/ Nam từ 22-30 tuổi.
Bình Định
 • Mở rộng hệ thống trại thuê theo mô hình GreenFeed.
 • Tìm kiếm đối tác xây dựng trại.
 • Giám sát các hợp đồng xây dựng của trại thuê.
 • Vận hành sản xuất trại.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chăm sóc hỗ trợ khách hàng, bán hàng theo đúng khu vực phụ trách, đúng chính sách và chương trình khuyến mãi của công ty.
 • Các yêu cầu khác từ công ty.