Create your CV - It only takes a few seconds

Green Tg jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 20 jobs

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Qa Staff)

Công TY TNHH Green TG
Tiền Giang
 • Kiểm tra chất lượng, đo thông số hàng may mặc xuất khẩu (Nike, Justice, Puma, Adidas,…).
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Lương tháng 13, thưởng Tết.

Nhân Viên Văn Phòng

Công TY TNHH Green TG
Tiền Giang
 • Phụ trách các công việc văn phòng.
 • Biên , phiên dịch tiếng anh.
 • Công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Môi trường làm chuyên nghiệp, tạo điều kiện để phát triển.

Nhân Viên Văn Phòng

GREEN TG
Tiền Giang
 • Phụ trách các công việc văn phòng.
 • Biên , phiên dịch tiếng anh.
 • Công việc trao đổi khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
 • Mới tốt nghiệp / Thực tập.

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng (Merchandiser Staff )

Công TY TNHH Green TG
Tiền Giang
 • Theo dõi đơn hàng chuyên ngành may mặc xuất khẩu (Nike, Justice,…).
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
 • Lương tháng 13, thưởng Tết.

MERCHANDISER STAFF -THEO DÕI ĐƠN HÀNG

GREEN TG
Tiền Giang
 • Theo dõi đơn hàng chuyên ngành may mặc xuất khẩu (Nike, Justice,…).
 • Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.
 • Lương tháng 13, thưởng Tết.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

GREEN TG
Tiền Giang
 • Làm các chứng từ xuất nhập khẩu như invoice, packing list, tờ khai hải quan… và các chứng từ liên quan đến thanh toán T/T,.
 • Nhập báo cáo hàng ngày.

Nhân Viên Lean (Lean Staff)

Công TY TNHH Green TG
Tiền Giang
 • Giám sát Công nhân viên tuân thủ đúng quy tắc, quy định của Công ty.
 • Đảm bảo tính kỷ luật trong nội bộ.
 • Thực hiện tốt công tác phòng chống trộm cắp, công tác an…

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Công TY TNHH Green TG
Tiền Giang
 • Làm các chứng từ xuất nhập khẩu như invoice, packing list, tờ khai hải quan… và các chứng từ liên quan đến thanh toán T/T,.
 • Nhập báo cáo hàng ngày.

QA STAFF

GREEN TG
Tiền Giang
 • Kiểm tra chất lượng, đo thông số hàng may mặc xuất khẩu (Nike, Justice, Puma, Adidas,…).
 • Các công việc khác có liên quan.
 • Lương tháng 13, thưởng Tết.

Thủ Kho / Tổ Trưởng Kho

Công TY TNHH Green TG
Tiền Giang
 • Giám sát hàng hoá trong kho.
 • Theo dõi tiến độ xuất nhập hàng hoá.
 • Theo dõi nguyên vật liệu tồn kho.
 • Báo cáo xuất nhập tồn hằng ngày.
 • Lưu trữ chứng từ xuất nhập.